Υπηρεσίες

 • Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη
 • Check-up για ενήλικες
 • Πρόωρη ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη
 • Πρόωρη ανίχνευση του καρκίνου του παχέως εντέρου
 • Πρόωρη ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αρτηρίας
 • Ιατρικές συμβουλές εμβολιασμού
 • Βασική ψυχοσωματική φροντίδα
 • Υπερηχογράφημα:
  • κοιλιακής χώρας
  • αορτής για έγκαιρη ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αρτηρίας
  • θυρεοειδούς
  • φλεβών (αποκλεισμός θρόμβωσης)
  • αρτηριών σε διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος
  • καρωτίδων (έγκαιρη ανίχνευση στενώσεων)
 • Eργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος
 • Εξέταση έφηβων (πριν την ανάληψη εργασίας)
 • Κινησιολογία – Taping
 • Προ- και μετεγχειρητική φροντίδα
 • Γηριατρική φροντίδα και γηριατρική αξιολόγηση
 • Ενδοφλέβια χορήγηση θεραπείας, θεραπείες τόνωσης
 • Βοήθεια σε κοινωνικο-ιατρικά θέματα
 • Επισκέψεις στο σπίτι σε επείγουσες περιπτώσεις